G0IGS EN ALABANSA A NOSTRA SENYORA DE SANTAS MASSAS, QUE'S VENERA EN LA HERMITA DEL TERME DE CEDÓ, BISBAT DE URGELL

Verge  pura inmaculada
Mare del gran Redemptor:
De las Massas intitulada
Socorreu al pecador.
  Concebir Vos sent doncella,
Y parir lo Omnipotent
Es la major maravella
De terra y cel juntament;
Y persó sou exaltada
Dels devots ab gran honor:   &c.
  De part tant maravellós
En gran cor ben consertat
Los ángels gloria han cantat,
Los homens cantan llahors;
Puig per Vos tant sublimada
Tenim á Jesús Salvador:   &c.
  Los Reys desde l' Orient
Guiats del gran resplandor
Da nova estela al Senyor
Adorant cumplidament;
Ab presents richs adornada
Sou mirra, encens y or:   &c.
  Gloriós é inmortal,
Ab poder en cel y terra,
Victoriós en bona guerra
Dona fi á nostre mal;
¡Ó quant foreu consolada
Resucitant vostre amor:   &c.
  De tots los ángels servit,
Ab sumo amor adorat
Á la dreta está assentat
Del Pare á qui ha obehit;

Tant admirable pujada
Sen portá lo vostre cos:  &c.
  Concebint al Criador
Vos diu lo Ángel gracia plena,
Los devots dirém replena
Del esperit del Senyor;
En Vos ha fet posada
Del seu foch abrasador:   &c.
  Ab gloria y gran magestat,
Com á Reyna coronada
Sobre cels y ángels sentada
Per la Santa Trinitat;
Puig així sou sublimada
Conegam vostre favor:   &c.
  Gran miracle, y portentós,
Á tres, en un pou sitiats,
Per lo exercit rigurós
Del rey Moro y sos soldats;
Reclamantse á vostre amparo
Prest lograren lo favor:    &c.
  Est gran prodigi que fereu,
Per tres de Cedó guardá,
Es, que obrareu apareixer
Un exércit cristiá;
Tot lo que vist per los moros
Fugiren estos ab temor:    &c.
  0 Mare del Redemptor,
Hort tancat, font sagel-lada:
De las Massas intilulada
Socorreu al pecador.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
OREMUS.
Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosæ Virginis Matris Mariæ corpus, et animam, 
ut dignum filii tui habitaculum effici mereretur, spiritu Sancto cooperante, præparasti:
da, ut cujus commemoratione letamur, ejus pia intercessione ab instantibus malis,
et a monte perpetua liberemur. Per eunden, etc.
CERVERA: IMPRENTA DE J. SOLLÉ (Ap.1886).