Galeria Cartòfila
Col.lecció de targetes postals antigues presentades en sèries de dotze unitats i amb temètica diversa

Fotografies galants de principis de segle
(Fotografías galantes de principios de siglo)

Antics mercats de Catalunya
(Antiguos mercados de Catalunya)

Vells oficis relacionats amb l'alimentació i la gastronomia
(Viejos oficios relacionados con la alimentación y la gastronomía)

Arts de pesca a la Mediterrània Occidental
(Artes de pesca en el mediterráneo Occidental)

Restaurants de Barcelona i les seves rodalies a la primera meitat del Segle XX
(Restaurantes de Barcelona y cercanías en la primera mitad del Siglo XX)

Archena-Vistas diversas

Baños de Archena

Els vins ibèrics
(Los vinos ibéricos)